Hình ảnh chăm sóc điều trị thú cưng

12/09/2018

Hình ảnh chăm sóc điều trị thú cưng

  • Điều trị cho thú cưng bị gãy chân

  • Nhóm bác sĩ và điều dưỡng cùng khám cho thú cưng để đưa ra phương án điều trị hiệu quả

  • Truyền máu cần thiết cho thú cưng 

  • Phẩu thuật cho thú cưng

  • Điều trị răng miệng cho thú cưng 

  • Khách hàng quen thuộc đang đợi để được phục vụ

  • Một bạn chó được gây mê để tiểu phẩu

  • Hoạt động siêu âm cho thú cưng


Facebook Google LinkedIn Pinterest Twitter